CE -Merkintä

Standardi SFS-EN 1090-2+A1 määrittelee toteutusluokkien EXC1-4 vs. EN ISO 3834 koskevat vaatimukset hitsauksen pätevöinnistä, koordinoinnista, hyväksymiskriteereistä, hitsausohjeen laatimisesta, hyväksyntämenettelyistä sekä voimassaolosta ja siitä, mitä täytyy huomioida kun hitsausohje hyväksytään menetelmäkokeen tai esituotannollisen kokeen perusteella (15614-1 tai 15613).

Standardin SFS-EN 1090-1+A1 siirtymäaika päättyy 1.7.2014, jonka jälkeen CE-merkintä on pakollista standardin piiriin kuuluvilla rakenteilla ja tuotteilla. CE-merkintä koskee tehdasvalmisteisia teräskokoonpanoja, mutta myös rakennustyömailla tehtävät hitsaukset sekä muut teräksien muokkaus- ja valmistustoimet on tehtävä noudattaen standardia EN 1090-2+A1.